Sommerhuse tæt på Vesterhavet
{{loadingLabel}}
{{noHousesLabel}}

Unesco Verdensarv

Et sted i verden, der aldrig er ens, men altid til stede. Sådan opleves Vadehavet.

Det unikke naturområde, der er optaget på UNESCO’s liste over verdensarv, består af hav, strand, mudderflader, strandenge, marskland, heder og vandløb. Tidevandet og vinden betyder, at landskabet er under konstant forandring.

Helt særligt er de store havbundsflader, kaldet vader, der tørlægges ved lavvande. Her udfolder der sig et helt specielt plante- og dyreliv. I vadehavsområdet lever i alt flere end 10.000 forskellige arter. Vadehavet har samtidig global betydning som rasteplads for millioner af trækfugle

Der er mange muligheder for at komme tæt på Vadehavet: Tag på østerssafari, sælsafari, fugletur eller vadehavsvandring.

Det er også ved Vadehavet, man kan opleve naturfænomenet Sort Sol, hvor tusindvis af stære danser på himlen mod den nedgående sol.

Der er mange muligheder for at komme tæt på Vadehavet: Tag på østerssafari, sælsafari, fugletur eller vadehavsvandring.

Det er også ved Vadehavet, man kan opleve naturfænomenet Sort Sol, hvor tusindvis af stære danser på himlen mod den nedgående sol.

Oplev Vadehavet:

Den danske del af Vadehavet kom på UNESCO´s verdensarvsliste i 2014. Vadehavet er et rasteområde for millioner af trækfugle og opvækstområde for en mangfoldighed af fisk og havpattedyr.