Sommerhuse tæt på Vadehavet
{{loadingLabel}}
{{noHousesLabel}}

UNESCO Verdensarv

Et sted i verden, der aldrig er ens, men altid til stede. Sådan opleves Vadehavet.

Det unikke naturområde, der i 2014 blev optaget på UNESCOs liste over verdensarv, består af hav, strand, mudderflader, strandenge, marskland, heder og vandløb. Tidevandet og vinden betyder, at landskabet er under konstant forandring.

Helt særligt er de store havbundsflader, kaldet vader, der tørlægges ved lavvande. Her udfolder der sig et helt specielt plante- og dyreliv. I vadehavsområdet lever i alt flere end 10.000 forskellige arter. Vadehavet har samtidig stor betydning for trækfuglene. 

 

Oplev Vadehavet

Vadehavet er et rasteområde for millioner af trækfugle og opvækstområde for en mangfoldighed af fisk og havpattedyr.

Der er mange muligheder for at komme tæt på Vadehavet: Tag for eksempel på en østerssafari, sælsafari, fugletur eller hvad med en vadehavsvandring. Du har desuden mulighed for at lære meget mere om Nationalpark Vadehavet på deres hjemmeside eller ved at besøge Vadehavscentret

Det er også ved Vadehavet, man kan opleve naturfænomenet Sort Sol, hvor tusindvis af stære danser på himlen mod den nedgående sol.