Find et sommerhus i nærheden
{{loadingLabel}}
{{noHousesLabel}}
54 km lang vandresti

Marskstien er en 54 km lang vandresti, som bringer dig gennem Danmarks største marskområde Tøndermarsken. Her møder du et helt særligt landskab, som formes af menneskers liv med og mod vandet. Dette levende kulturlandskab rummer også et enestående fugleliv med områder af særlig international værdi. 

Dele af området er nationalpark og UNESCO Verdensarv. På kanten af marsken går du gennem en række særegne byer. Tønder, Møgeltønder og Højer er placeret på den såkaldte geestrand. En lidt højere liggende jord, hvor mennesker kunne bo i sikkerhed for vandet.

Rudbøl og Nørremølle

Rudbøl og Nørremølle er de eneste byer bygget på diger i Danmark. På din vej vil du opleve den helt særlige marsk - en lavtliggende jord, der oprindeligt blev oversvømmet af havet. Det resulterede i, at havvandets lerpartikler bundfældede sig og opbyggede marskens frugtbare lerjord. I dag holdes havet og åvandet ude ved hjælp af diger.