Find et sommerhus i nærheden
{{loadingLabel}}
{{noHousesLabel}}
Vadehavets perle

Den mindste af de beboede Vadehavsøer Mandø er et unikt og fredeligt naturparadis. Fra Vester Vedsted kan man ved lavvande to gange i døgnet køre til øen i egen bil ved at benytte Låningsvejen. I sommerhalvåret er det i sig selv en stor oplevelse at krydse vaden til øen i en af de to traktorbusser. På øen er der en række ruter, hvor du på egen hånd kan komme tæt på Nationalpark Vadehavets dynamiske natur- og kulturhistorie. En helt speciel oplevelse er den store sandbanke Koresand sydvest for øen, der ved lavvande er landfast med Mandø. 

Sandbanken virker som en vidtstrakt ørken midt i Vadehavet, og der er gode muligheder at se vadehavets sæler på en traktorbustur til sælreservatet. Der er også gode muligheder for at finde rav. Bebyggelsen på øen er koncentreret omkring Mandø By, der ligger højt på en klitrække på øens vestlige side. Her kan du blandt andet se Mandø Kirke fra 1639, Mandø Mølle og museet Mandøhuset, som er et gammelt skipperhjem fra 1800-tallet.

Fakta om Mandø:

Traktorbusser: www.mandoebussen.dk

www.mandoekro.dk

Låningsvejen til Mandø er kun farbar ved lavvande

Mandø er en 8 km2 stor ø

Koresand er 20 km2 stor sandbanke

Der er kun 27 fastboende på øen

VIGTIGT! Husk at orientere dig om høj- og lavvande