UNESCO

Vadehavet

UNESCO Verdensarv

Et sted i verden, der aldrig er ens, men altid til stede. Sådan opleves Vadehavet.

Det unikke naturområde, der er optaget på UNESCO’s liste over verdensarv, består af hav, strand, mudderflader, strandenge, marskland, heder og vandløb. Tidevandet og vinden betyder, at landskabet er under konstant forandring.

Helt særligt er de store havbundsflader, kaldet vader, der tørlægges ved lavvande. Her udfolder der sig et helt specielt plante- og dyreliv. I vadehavsområdet lever i alt flere end 10.000 forskellige arter. Vadehavet har samtidig global betydning som rasteplads for millioner af trækfugle

Der er mange muligheder for at komme tæt på Vadehavet: Tag på østerssafari, sælsafari, fugletur eller vadehavsvandring.

Det er også ved Vadehavet, man kan opleve naturfænomenet Sort Sol, hvor tusindvis af stære danser på himlen mod den nedgående sol. .

Oplev Vadehavet:

 

 

Kongernes Jelling

Nationalmuseum / UNESCO Verdensarv Nationalmuseum

Oplev den fantastiske historie om vikingekongerne Gorm den Gamle og Harald Blåtand. Vikinger der for over 1000 år siden byggede de enestående monumenter i Jelling.

I det nye oplevelsescenter Kongernes Jelling får historien om vikingerne og deres tro nyt liv med brug af lyd, lys og overraskende effekter. Den anmelderroste udstilling er interaktiv og her er noget for hele familien – også små pilfingre!

Udenfor kan du mærke historien i fødderne, når du bevæger dig rundt i Danmarks største vikingeanlæg. Her er 120.000 m2 med to kæmpehøje, en kirke og en palisade omkring det hele. Alt sammen med på UNESCO verdensarvsliste.

I midten står verdens største runesten. På den skriver Kong Harald Blåtand, at han er konge over hele landet og at han har indført kristendommen her. Derfor kalder vi den også for Danmarks dåbsattest. Så hvis du vil se hvor det hele begyndte, så kom til Jelling.

Oplevelsescenter Kongernes Jelling: 

  • Se åbningstider og events her: www.natmus.dk/museerne/kongernes-jelling
  • www.facebook.com/KongernesJelling/
  • Gratis adgang
  • En side af Harald Blåtands store runesten er afbilledet i det danske pas.
  • Monumentområdet i Jelling fylder 20 fodboldbaner
  • På den lille runesten står navnet Danmark for første gang her i landet.
  • Under gulvet i den lille kirke ligger en sort boks med Gorm den Gamles knogler… hvis altså det er ham?
  • Bluetoothteknologien er opkaldt efter Harald Blåtand. Symbolet er et rune H lagt oven på et rune B.
  • 1000 m2 udstilling, café og butik
  • Tagterrasse med udsigt over verdensarven.

Adresse
Gormsgade 23
7300 Jelling
www.facebook.com/KongernesJelling